Skip to main content

Full text of "Kantorowicz Family Collection"

See other formats


^< ^^^:^v Ar 4^^ \/j |<^^^.raroW'^'^ pav-n'^ CoW^cMo-^ S 9 V 

/^«,,/y -/-'*-M- -/f^o-n^fg 


-^ ^^ 7JoS£pi^ KfliO^"'*^ C^'k-*»™ l'*'5 "* Kathora in SfanUnJ i. I -^ ' 9«b.|Jll !}acob Mom« Ciot nul 
I 35&«LK CQabbaZd(LKa] 
1) («inu, i« ».L«l.»jah'< M 

lilt Darjdi»« inPbJtn. bt»9tinr 
II.Kill^uJ-'*'» Pol«n ■ 1.« ro4« 3«f< It.) tn,i^ci r.— i;« 
IS.) il.Ui«r~. liJ MuCCtr. Djöliri^ predige 
,t4rG.l.hrcer. IfSt »m 


dim e. L 6am u.e L Kfl U h*»*** daloi icb^va OD Cbai'm l-urta MichatL o.) Metiacbim Mendel 

.C^m. ITU] 

Jiaan flron Kolbari 
Ci.rt.ilS1] DiavMOLlf^ch'icz J056pl7 Hadarscbati fKallpbariJ 
Duda Arte Löfeb CKallpba rij Oucja m Posen r I 

l!i"r°"" n eisanti [Nathan] Ko «coro wlcz i I 


oqCulCKaUpbavi] 


i 


g^-Latiilsbtrj-Tisemr-Htimanii Saul C»»'"t«'-qirl 

uilf mU JüljV.rd TÄ I C)«i. L<>i(iC<cl,] lauA [S:'J-f^:L't "^vrtu. Kantffrattta 


* Koracl^ [a« Ra«^,;ci] ^ _ _ __'^). 


@ Mir»t LipitiiJti. 

"0 Marens 3aff« 

I ©Rtbtcta L. 

to riAx äu-iAK 


,:.«.- 


LunA»!» J3U.K U)ol(t H»i Ros« Birn bjircljaffe Morici C^eov^ tIaibClie «o Rebecca. 

-T OYCl<ch:„i-ms\ Lauu K. MaTift Nazar« ii4i)T(ifc Q»br.«lfc C(ora 

»Bruno R<l dfn.ir«n aMamaLjaor^ « Worici f<. ltli_ "'1 £m Ob-llj!] \ Sisgfriad [int-Mj 

W3*:n n>.^ nriSKfc ^i1f-!<ji^ navUx<K»n« l'^t^Vd<todt> Clara fl,^a Fa« 

I { 
.3 .1 ni) Haduiq KailS vJllbilm rr<mz HarCMUl felSfe ^errrud Soplj^ MarqaTitfc &7?ST Hfl-TCU)!«! Äenhia<3«"i»34«t> Clam5 • C(oöii*4e V. Kopf f /7ff/ - /fofj «»filJlj€Tr Uutiaig Ga";^/Syc,v 


i II I i In I .5 


"•JJtibsam 

^ % J 

/* Vff ^ ^^ ^ 'rj 5eg oil Ttzwla 


R-Ucio.' r 

8 •; 5 

(0 r. I 

/ ■'ci^ - 


'■'W' 
'■'i§'' 


'f 


i..,"^ v^ , 


'*■'-•'• 


■^h^Mj 


•'s. <<*i 

'x.: i .1 ^ 6^5^ )' t ■ .- ■/ '.. 
6rab|teiit ouf bm 3üöff(^eit Srie6^of jn pofett 
Ar je L8b "ben Josef, der Martyr < 1 ^; •■' .. 1« 
?"*^."*.'-'!*v^ 5:}!^ ■gf^*' *■ «h. Ä. .■" '^^1 HS» ifl» .^ 111*.- p!^ ^W ,t' v. .■. 

,• i •• H|%- *- ujtv ^ ,^: .t,< «* 1 ^.^ 

V«i- J- -S'' ■*■ «S^ -m- .isi ■.: ,\e. ;J 

,.• ■>. ••* ■«. ■*. -i-: ">■... .^H. =.- "'■. 

■>'■ *••«»•*«* .*. .^; 1- „. »0 

-M"- is» •'Si'- '*- •* V'-- 4 T •.<.■ * 

■V;- *. .A. .s:|. ^ti, .^ ,^, ..J.. ^_ ,.^ 

.-..J.. .^ ^. ,^, ^ .... ^_, .<^ ^^ ,,5, 

; • »• *. fj». ■*■ -ij;; .s.. ,!,y . , » «r, ,«. 

•: -'^ «Kl. '01- U. ^t «Iv sf. 

I •>■ -ft >;f ■«> 1«. *.. . •*. .«. .,:: . . 

-t^ ■ <#. ■!!;. ^. 

*> -'5 .•.,. *■■ 

>tv •*• -W «. ■^ «a. ,^ «(f ^, • • -i- SS» •#■ S,!- .!~ S-. -■, ,,, ■.^. ,.*. ^, rtf 

.- *^. «. 4^ «ü.. .*. „JH. .:*- j^. .,^ -sjp, ^ ^, 

< --^ ■f^"' * * «. * --i Vh. ,«. ,^3, .^.. .^ 

y ■€{: 4». «^ ,*, rt,. . , ,!■„ ,,! ^ ,^,_ ^^., 

> «!■■ -SI e •<. ,S,. „,. ,; . SP ^, ^ , . 

*^ >»>■ *:. -i.- ^ «ft. *; «.<. «'S .<f, ►•!& :j, - 

.•V, «r-i 1^.. , .. ..y,. Hj.. .^, <Si. .siti. njj. H(K p.";. ___. , 

HS» «. <f. *(. .«<. #;. .^. ^. ^ ..^ „g, ,,, .. ^^ 

■vT" -«<■ .SS- -r^ .^ «K- .^ ^. -H: *B> .«> .«I Hf» ^ . 

*;... ..■.. ^ *»#* ,,1, .^, ^ „„. ^ ,,^ . .., 

- ».■'.. «SR.^ jSh.^. H8* .«f. .«!». ««. «8., ^ 

* «i *.• ■)&. "«^ «*■• uSi -a» -ft^ .«► »r., .«, fl 

«,■ "v. -* -»P * '* vr .^> HS- %. -■;, ,; •, '■.. ■ --S- %■■ -fe •* .*' •*«■ 

■■!.■■ •*■ -iä» *• «J» -* «%-• 

' •■ t- -v.. *- *.. Hf- •*. .ifo 

^ *.-«^ ■*-■«>■ •* •» >**• 

.• *• '«■ *!• ■l^y <■ 

-.'p. •*. »?a- ■));*■ -«l-v .;,e v; . 

'*.' "Sv Sf o3. .^. .'•«. ii»^ OS- -^Et. «r- :■.■ •^.«%.- ^^. «,i. 

■■(, ,•» .^ ^, *•, «s- H»' .«?: * 

«» * ■<«. «so *■ «o-.^ -«. »•> 

* ' <!;■ .-s .■,.>. ;^. .«. .^-,i. ■ ^ R •»• ■^« 1^: '..» Sil. Hit, 
' *(• *t ./g;. ... 4^ H9-. -51. H- «• 
■* -■- T «So .i;^. .*. .ft. H.4 ■?: ^ 


*■ .Sj- »^i 
•i 


"'• * !«'■■ 


■«»r •*. .^ 
•« .fc 


■^..' ■* M' 


•f 


> ■«. *9. 


■^ ■*. •i»> 


»i 


.' .:;»,»!. 


.* *.. «^ 


n 


. ,.*..*. 


«^» <;' >!% 


«S"- .I»- •<<( 


■W .^.^ <0> 


* 

■< 


» aS- If« 


*'■■ 'ti •*« 
<*•■ '^ «IS 


•j- ■•* w- 


«■ ...^v.0p 


■jf 
'f,.' .ilH. 


HJ-^t. 


^» .<ip- *f' 


«*• "t- 


HÜ8. 


* 


> 'is-- -^ 


•* «f- 


&> 


« 


i. HSr *■; 


J6k. „I, 


•^ •* S!''- •'?• •*' ■■ :■ ■*■ ■.• -V •*(■ 

hS» *■ (ft. » .,; . .(!,.. ..1.. ^„, 

•0 fe.Hf .■!.,. ..is. .« tp. H«.,n£'- 

«>• 5 -A *.■* *• -.••; * 

.1%. Hj.- HT ^ ,4.. .HV „^ ^(,. 

t* ..;t Hfif .^it *.■ .yv .|^. u» 


.«W 


■gf- .*, 


■ft. 


* 


tC 


■«!,* 


■--■• ■*■ 


■« 


.h, 


«• 


*. 


*■•«. 


>?> 


.f 


!^. 


■*■ 


■*>^ * 


*i. 


Hi Hfi. ^,. .*. „IS.. «,^1, H^ Hg, HSi 

«i -S! <■' .;«■ ,^#...«1 H«. * '*■ >*■■ *.- * ^ ■$'<■ 
•»•■%«. «i- «I- «iii. .«,. 

'?'■ •)»> ■©' >$i» fS;. .-,-■ ■■- . . sa,. Aia» «SI .ij« .;^ HBii «Si. T. ■■»■ «a^ .«s.- -^i •.''■ ■ > •6- ^ H^,. .Jr.. ^ 

i--S '.* 1^ #..hS> .,f »F/ 

■.l <*' * •*' ■«. * •«, 

■ -'i 0% liS» ..*, Bfe, .. ^ .&, ■^ »-. .^.t. . 

.*: dfe ^ »«.. ..J. .^, i„ HSfr .«. .^ it. ^. *,ä. ,,-. , 

*■*.«• ■*. ü». *. .If,- •*. ««».<;,. Hj). .-8. ■.»-... -r H 

:. .i^. *!,. .,*, Dfe, ^, Hft.. Ht». <!%. .i*. HP,. .1-. ,8. #>, .^... 

' -V ..^ P" as., i«!..-^.. 0. ,,.. ,,>. ,«;■ Hift.. 

» Jft ■!» ■•»;. *.-^ «; .:r* . ,• ,.-• 

• -^K ■* H«v «»<,. igv ^ .«."hüi.- hSi- '!k. •« 

■ '^^ -it, .3(1. fej. H&. v% .1?. .'M .<a- Jv '•^ ■ 8" «(>■ S?». Hgh. .* , , „„ "■■''■• "?■ ■••>'!>■ ■* ■:3l- *■ 

•If«- i!?^ ■#. '^ ■ :<i •- - ^:> ■^"- .«i.- '■* «I ■.>• .? 

•*•■ <)!«•. Htll .* .« .^. Hi« * *' >«:• * •«• ■* ■«. ■*. ■«■■ .iBfr <- .^. .«I- ^^.- «(.. 4- ■«. 'ife. .ä'-. '*■ "»' •« .*. -lÄl *!■■ «* If- ■^ •«' ■ •?: .?: ^8. * V 
Ü •* tifr «j>-. Hi«. Hgl^ 

. .läi. .(Sv H3;» <* •* ' 

'It«*«" '»■"**'^ >* * •# •*■ ..S' '*. ■):»; •;!? Hjs ■^ «»■ -Sk -il, W .^ H». -y;. 4' •«^■ ■mi' *■. ..5;. <;;■ *;. Hiit. .iSi, H*,- W; Hg.. '.. «I 

«P- ■* * H?i h!"- .jS^.H«!.!- H'. ,;ä,^ ^ ,,^ ,,. 

<*■ ■% «l. *t HfiK .«, .^. aj,.. Hgt>. .jjli. .«!V:i5 

*.• * .«ii^ «.• .^. hS.. Hi* ..'.J. Jft ^. ,((!,. h5 

"*■ #t *> '!> «fc • Hf*; «Si- hS-, .•$».■ .,;,(. 14,, . 

■Si» Hft- .*■ .^ :?■. .igl .g.. ,ff^, Mi. Hft.- 4*<. Hi! <> .;«t, .* . *> .^ .. 

«* #• «is>- «»■ #: »5» 

,r ^. ,^„ ,,jt^ H8f. «5« 
' '•fy- ..-St a;; . .^ ■ ( ■iflS^ US>- ^x. ^. .„. 

'r^- .«> 'Hf.. H-in- ,iSf «t. * li, .-1... ., ■SD- HfP' «p.. .■^I- ^: H«. «Ü .r^. H^, 

* ..ipi «S-- .*► nS» ■IB)' ««ft- *■ *■ 

.•ft. .; .ite-.«! «. .«J .#.!>,. ,«. 

■* >r,w- .;!?- .jfe *-. *■>.- ig. *iii lip 

■* «■ - •)!, -i .81V ^<Si ft.. HI', 

HÜf. .,;■■,. ,lf,i. .^. HJI. ■!!*. ,*» H;-... -i' .»■ .1^ #. H^. 4*.. HK(>, .^.., 

*•• ■;-<■• *ii €■.'■*;. * «ftp I 
*»■ ■*•- •♦■ *■ >!■> #■ .«► ■ 

!«... ^f. .l;« H5& Hfll.. «fa. ^ 

'!Pj- 'i^: -«Si H«;. .^ .^ .,„ , 

Hi',.. H> .. <•;;., ^■. ^. '^. .jj!., , 

•i'- ■;:,- <i»i-,.^ •$,. .»> ,1,,, , 


li^ Hjj. .1^ H^,. ,^ Hfe i^g-jSEjrj o^ 

/-/^ jM^r" €:X.^.4.c^^:^^^-^-^-<^^*^^^ , /(^-^ /l..<^Äa:^__!S(^ ^^Ä^^ÄL,. 


vy /r -7 


]^U^nUl^'!illl^ i^/tlsAcA 

^Au^m'if^aim^ c^^.n<^<^'C/' y/J'/^i^-<^;^(HS^. i^fi«<=r^ _Xi<fe- .^;&s-^ '^J^t^«^^;^^?^,^«!^^'^'.!«^^,^;;;^ 


'.T'^^X 


.fi/^ ;^^^^^ .«=^^^^^^/_ (Sfe?^^^^^^»^ r ?^, ^^^^^(L^J>£,^.ud>,^,..,.iL&^ 


_ ^-^i^i^t/y^^^M^/^^t^: 

_^2L^^^»M^/*^^_r ^ (2Zr^^:f^.J-^^M4^,. y^j? - --^^^-g^ -^4 / ^/.....^^. .,^ ^tt.«^-«vg^„«,«<.i>^.^^^-^ - — ^ — a^ %^/Cv>^ 
Mmye'i (y €/^ffM^y. (^/odt^ ^i^^ 

A. 

^^^^/%,^ g ^>^ , ~^/^/?y:f/'y / *^ '-. 
/' \\^ 
y yil^'^t'o\. ^ My/J^/^^ 

If/ / 7 (J) n/ V ovh^ypy y"V 
> 

I, 
.) . 
4 > (^ 
Ja^ ■ ^'^h 


1 ' 


■••. ./J 


l' 


•:,r§. 
\')-'^ 
-m 


1 


'Ü 


1 


•'*^^^H 


H 


■A L^^^H 


^ 

^^7n^^h 

^v!f ^^«'^ V^fe -^et^^ty ^ ^-»^ ^^^^ ^.k^ ^i^^^ }m^4ty • >373< 


' ■•■1 


'''^:-f : 


1 


■ ■'^'M\ 


1 


i'r'^''/-Hf "' 


1 


^ ^W^ % 


1 .-^AM-SON (D ) 


.1 13oN/V Emu ^^'ci 1^7*^ Max 

Emma f 

JOHANNA ^'-^^I'/om 

^-C*J</ 


3^ I Nan /v;' i^/^^^ 

/_SS^-. rfRJC _ K.C, M.a.f. 


>)P i sst/ f^. 1 S S U t'__; iLH U Ky^i R J» T>f Bertha aUJ-tsu/ -4^ 


h^?- X 1 >w. l8Si Ttiiurf hi)A>SAi>i (Bbriwj A^N issue :i)E\/A /PSJ -»T). D?Ph<<.. F«fl/»i7 /<'/=) -v To Koy,cz /:**" ,. 

-.XL, „, / <'4-<^ \J.SA. 

inKunr iSSl/ h, 

£ 5 aJ-^rJ' [issuf ■ 5^1 ,--,.->.- . „„y,^,3 •) »♦7<^ J I -^ S u ( ■ ; ^ ,< ^5<MV5 ]_^/iU<jWT<;.1. U-S-fl 


J_-JiLiiüL_i__i. ISSUF: 
ISSUE 


J^.E'M iLifc- 

issue ; 

Hi -r^. 0*>*%^t feAj* issue : Eva. - (i/.s.a) ^»* ^5^^/ .^' 


A^))>!> ^M'NNA (Bertha 


Olid 


r 111. Hl'li^KKH 7oiL 
' tittrf ^""^ A, 

"'^^^' R■cM.■lgf^^;a^v ^r— JF££ 


rLSCHeR 1 Ji/aJ^U/iA 


\ 

/MATMrLX»A